Selasa, 3 Ogos 2010

MODUL SIRI LEMBARAN KERJA PEMULIHAN MATEMATIK

SIRI LEMBARAN KERJA
PEMULIHAN KHAS MATEMATIK


Jumlah Halaman : 258 muka surat
Kemahiran : Kemahiran 01 - Kemahiran 22
Saiz Modul : A4

HARGA BUKU : RM 40.00
Kemahiran 01 - Pra Nombor
- Warna
- Saiz
- Bentuk
- Jenis

Kemahiran 02 - Konsep Angka
- Mengasingkan Kumpulan
* kumpulan yang banyak
* kumpulan yang sedikit
* kumpulan yang sama banyak

- Mewarnakan Kumpulan
* kumpulan yang lebih banyak
* kumpulan yang lebih sedikit
* kumpulan yang sama banyak
-
Menyesuaikan Kumpulan Yang Sama Banyak
- Menamakan Kumpulan

Kemahiran 03 - Mengenal Nombor
- Menyurih Nombor 1 hingga 9

- Nilai Nombor 1 - 5
* memadan nombor dengan bilangan gambar
* memilih nombor berdasarkan bilangan gambar
* mewarnakan gambar berdasarkan nombor
* menulis nombor berdasarkan bilangan gambar
* memadankan ayat nombor dengan bilangan gambar
* menulis ayat nombor berdasarkan bilangan gambar

- Nilai Nombor 5 - 9
* memadan nombor dengan bilangan gambar
* memilih nombor berdasarkan bilangan gambar
* mewarnakan gambar berdasarkan nombor
* menulis nombor berdasarkan bilangan gambar
* memadankan ayat nombor dengan bilangan gambar
* menulis ayat nombor berdasarkan bilangan gambar

- Urutan Menaik & Menurun 1-9
* urutan menaik 1 - 9
* urutan menurun 9-1
* Nombor 1-9 (nombor di antara)
* Nombor 1-9 (melengkapkan susunan nombor)

Kemahiran 04 - Mengenal Sifar '0'
- Menyurih Nombor 0
- Operasi Tambah Melibatkan Sifar '0'
- Operasi Tolak Melibat Sifar '0'

Kemahiran 05 - Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10
- Konsep Tambah Melalui Proses Gabungan
- Menulis Ayat Matematik Berdasarkan Bilangan Gambar
- Melengkapkan Ayat Matematik
- Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
- Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Penyelesaian Masalah

Kemahiran 06 - Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10
- Konsep Tolak Melalui Proses Pengasingan
- Menulis Ayat Matematik Berdasarkan Bilangan Gambar
- Melengkapkan Ayat Matematik
- Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
- Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim
- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 07 - Mengenal Nombor 11-50
- Memadankan Nombor Dengan Bilangan Gambar
- Menulis Nombor Berdasarkan Bilangan Gambar
- Menulis Urutan Nombor
- Melengkapkan Nombor Tertinggal / Jarak / Langkau
- Memadankan Nombor Dengan Ayat Nombor
- Menentukan Nilai Tempat / Rumah Nombor
- Mengira Dan Menulis Nombor

Kemahiran 08 - Operasi Tambah Dalam Lingkungan 18
- Konsep Tambah Melalui Proses Gabungan
- Menulis Ayat Matematik Berdasarkan Bilangan Gambar
- Melengkapkan Ayat Matematik
- Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
- Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 09 - Operasi Tolak Dalam Lingkungan 18
- Konsep Tolak Melalui Proses Pengasingan
- Menulis Ayat Matematik Berdasarkan Bilangan Gambar
- Melengkapkan Ayat Matematik
- Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
- Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim
- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 10 - Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50 Tanpa Mengumpul Semula
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah

Kemahiran 11 - Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50 Dengan Mengumpul Semula
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 12 - Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Tanpa Mengumpul Semula
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 13 - Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Dengan Mengumpul Semula
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 14 - Mengenal Nombor 51-99
- Memadankan Nombor Dengan Bilangan Gambar
- Menulis Nombor Berdasarkan Bilangan Gambar
- Menulis Urutan Nombor
- Melengkapkan Nombor Tertinggal / Jarak / Langkau
- Memadankan Nombor Dengan Ayat Nombor
- Menentukan Nilai Tempat / Rumah Nombor
- Mengira Dan Menulis Nombor


Kemahiran 15 - Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 Tanpa Mengumpul Semula
- Operasi Tambah Antara Satu Digit Dengan Gandaan Sepuluh
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 16 - Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 Dengan Mengumpul Semula
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tambah Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tambah Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 17 - Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100 Tanpa Mengumpul Semula
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah


Kemahiran 18 - Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100 Dengan Mengumpul Semula
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Satu Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim
- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Dua Digit
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim

- Operasi Tolak Antara Satu Digit Dengan Gandaan Sepuluh
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim

- Operasi Tolak Antara Dua Digit Dengan Gandaan Sepuluh
* Melengkapkan Ayat Matematik
* Menukar Ayat Matematik Kepada Bentuk Lazim
* Menyelesaikan Operasi Tolak Dalam Bentuk Lazim

- Penyelesaian Masalah

Kemahiran 19 - Operasi Darab
- Melengkapkan Urutan Nombor (sifir 2 hingga 5)
- Melengkap Urutan Nombor Berdasarkan Gambar (sifir 2)
- Operasi Tambah Berganda (sifir 2 hingga 10)
- Menulis Ayat Matematik Berdasarkan Gambar
- Melengkapkan Susunan Sifir (sifir 1 hingga 9)
- Melengkap Sifir Dalam Bentuk Ayat Matematik
- Menukar Ayat Sifir Dalam Bentuk Lazim
- Menyelesaikan Operasi Sifir Dalam Bentuk Lazim
- Penyelesaian Masalah

Kemahiran 20 - Operasi Bahagi Hinga 45 Bahagi 5
- Asas Operasi Bahagi Melalui Konsep Pengagihan
- Menulis Ayat Matematik Berdasarkan Gambar
- Melengkapkan Ayat Matematik
- Menukar Ayat Matematik Dalam Bentuk Lazim
- Menyelesaikan Operasi Bahagi Dalam Bentuk Lazim
- Penyelesaian Masalah

Kemahiran 21 - Wang
- Mengenal Wang Syiling
* Memadan bentuk wang syiling dengan nilai wang
* Menulis nilai wang syiling berdasarkan bentuk wang
-
Mengenal Wang Kertas
* Memadan bentuk wang kertas dengan nilai wang
* Menulis nilai wang kertas berdasarkan bentuk wang
- Gabungan Nilai Wang
* Gabungan nilai wang syiling
* Gabungan nilai wang kertas
* Gabungan nilai wang syiling dengan wang kertas
-
Operasi Tambah Dan Tolak Melibatkan Nilai Wang
- Penyelesaian Masalah

Kemahiran 22 - Masa Dan Waktu
- Mengenal Waktu
- Menyatakan Waktu Dan Jam
* Menulis waktu berdasarkan jarum jam
* Melukis jarum jam berdasarkan waktu
-
Menyatakan Waktu Dalam Pecahan Jam
* Memadankan waktu dengan pecahan jam
* Melukis jarum jam berdasarkan pecahan jam
-
Maklumat Dari Kalender
* Hari
* Bulan
* Hari sambutan / perayaan
-
Penyelesaian Masalah


Untuk tempahan sila hubungi...
Ilham Printing Enterprise
Tel :
E-mail : ilhamprinting@ymail.com
@
Ahmad Yazid Yahya
013-4303110

3 ulasan:

  1. Wa'salam...
    Modul ni masih lagi dikeluarkan berdasarkan permintaan... boleh send sms pada no phone yang diberi

    BalasPadam
  2. as salam..buku ni ada cetkan lg x? ada modul lain y terbaru x?

    BalasPadam