Selasa, 3 Ogos 2010

MODUL SIRI LEMBARAN KERJA PEMULIHAN BAHASA MELAYU

SIRI LEMBARAN KERJA
PEMULIHAN KHAS BAHASA MELAYU


Jumlah Halaman : 472 muka surat
Kemahiran : Kemahiran 01 - Kemahiran 32
Saiz Modul : A4

HARGA BUKU : RM 80.00
Kemahiran 01 & 02 - Huruf Kecil & Huruf Besar
- Menyurih Huruf
- Mencari & Mewarna Huruf
- Mencari & Mewarna Huruf Yang Hampir Sama Bentuk
- Memadan Huruf
* huruf yang sama
* antara huruf kecil dengan besar
-
Menyusun ABC Secara Rawak
- Memadan & Memilih Huruf ABC Berpandukan Gambar

Kemahiran 03 - Huruf Vokal ( a e i o u )
- Memadan Huruf Vokal Dengan Gambar
- Memilih Huruf Vokal Berdasarkan Gambar
- Menulis Huruf Vokal Berpandukan Gambar

Kemahiran 04 - Suku Kata KV
- Memadan Suku Kata Dengan Gambar (Vokal a)
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
(Vokal a)
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar (Vokal a)

- Memadan Suku Kata Dengan Gambar (Vokal e)
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
(Vokal e)
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar (Vokal e)

- Memadan Suku Kata Dengan Gambar (Vokal i)
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
(Vokal i)
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar (Vokal i)

- Memadan Suku Kata Dengan Gambar (Vokal o)
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
(Vokal o)
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar (Vokal o)

- Memadan Suku Kata Dengan Gambar (Vokal u)
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
(Vokal u)
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar (Vokal u)

Kemahiran 05 - Perkataan KV+KV
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 06 - Perkataan V+KV
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 07 - Perkataan KV+KV+KV
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 08 - Perkataan KVK
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Memilih Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar

Kemahiran 09 - Suku Kata KVK
- Memadankan Suku Kata Berdasarkan Gambar
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar

Kemahiran 10 - Perkataan V+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 11 - Perkataan KV+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 12 - Perkataan KVK+KV
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 13 - Perkataan KVK+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 14 - Perkataan KV+KV+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 15 - Perkataan KVK+KV+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 16 - Perkataan KVKK
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Memilih Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar

Kemahiran 17 - Suku Kata KVKK
- Memadankan Suku Kata Berdasarkan Gambar
- Memilih Suku Kata Berdasarkan Gambar
- Menulis Suku Kata Berpandukan Gambar

Kemahiran 18 - Perkataan KV+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 19 - Perkataan V+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 20 - Perkataan KVK+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 21 - Perkataan KVKK+KV
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 22 - Perkataan KVKK+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 23 - Perkataan KVKK+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 24 - Perkataan KV+KV+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar

Kemahiran 25 - Perkataan KV+KVK+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 26 - Perkataan KVK+KV+KVKK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 27 - Perkataan KVKK+KV+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 28 - Perkataan KV+KVKK+KVK
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata pertengahan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 29 (i) - Perkataan Diftong
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 29 (ii) - Perkataan Vokal Berganding
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 30 (i) - Perkataan Konsonan Bergabung (Digraf)
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar

Kemahiran 30 (ii) - Perkataan Vokal Konsonan Bergabung (Digraf)
- Menggabungkan Suku Kata Menjadi Perkataan
- Melengkapkan Perkataan Berdasarkan Suku Kata Tertinggal
* suku kata awalan
* suku kata akhiran
- Memadankan Perkataan Berdasarkan Gambar
- Menulis Perkataan Berpandukan Gambar
- Melengkapkan Ayat / Memadankan Ayat Berpandukan Gambar


Kemahiran 31 - Membina Ayat Mudah
- Memilih Ayat Yang Betul
- Mencantumkan & Menulis Ayat Menjadi Ayat Lengkap
- Memilih & Menulis Ayat Yang Sesuai Berdasarkan Gambar
- Menyusun Perkataan Menjadi Ayat Yang Betul
- Membina Ayat Mudah Berdasarkan Gambar
- Membina Ayat Berdasarkan Gambar


Kemahiran 32
- Melengkapkan Karangan Berdasarkan Perkataan Yang Tertinggal
- Menjawab Soalan Pemahaman Berdasarkan Karangan
- Menyusun Perenggan Menjadi Karangan


Untuk tempahan sila hubungi...
Ilham Printing Enterprise
Tel :
E-mail : ilhamprinting@ymail.com
@
Ahmad Yazid Yahya
013-4303110

Tiada ulasan:

Catat Ulasan